Bucs musicals

El Bulevard, casal de joves conté 6 espais destinats a l’assaig musical per als i les joves, un espai reservat per a magatzem de neteja i una sala d’esbarjo. Dels espais reservats per a l’assaig musical,  cinc d’ells es destinen a l’assaig continu per part d’un o dos grups (com a màxim) en cadascun,  i un espai totalment equipat amb material tècnic (bateria,  amplificadors de guitarra i dos micròfons amb peu)  es destina al servei d’assaig per hores i aula musical.

Els destinataris preferentment són tots i totes les joves en edats compreses entre els 14 i els 35 anys, tindran preferència els residents a Sant Joan Despí, que vulguin assajar i formar-se en el món de la música, abastint tots els estils musicals.

L’horari de funcionament dels locals d’assaig pels bucs no equipats s’estableix en la següent franja de dies i hores:

 • · Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 00.00 hores
 • · Dimecres de 14 a 00.00 hores
 • · Divendres de 14 a 01.00 hores
 • · Dissabtes i Diumenges de 10 a 01.00 hores.

L’horari dels bucs equipats serà el mateix que la del Casal de Joves, el Bulevard.

Preus bucs no equipats

 • · 85€ al mes ( 255€ trimestrals), si el pagament es realitzar mensualment.
 • · 229 € al trimestre, si el pagament es realitzar trimestralment.

Amb la formalització del contracte de cessió d’espai s’haurà d’abonar una fiança de 40 €, que serà retornada un cop hagi finalitzat el contracte i no es trobi cap desperfecte al local.

DESCOMPTES:

Residents de Sant Joan Despí. El 50% del grup ha d’estar empadronat al municipi

 • · Pagament mensual, 72,25 €
 • · Pagament trimestral, 195 €

Joves de Sant Joan Despí. El 100% del grup ha d’estar comprès entre els 14 i 25 anys i està empadronats a Sant Joan Despí, per aprofitar-se del descompte.

 • · Pagament mensual, 59,50 €
 • · Pagament trimestral, 160 €

Preus bucs equipats

 • · 1 hora, 7€
 • · Pack de 6 hores, 36 €
 • · Pack de 12 hores, 60 €
 • · Pack de 18 hores, 72 €

DESCOMPTE PER HORARI DE TARDA, de 17 a 19 hores:

 • · 1 hora, 5 €
 • · Pack de 6 hores, 24 €
 • · Pack de 12 hores, 36 €