Oficina Jove

L’objectiu general de l’oficina és facilitar eines i mecanismes per a potenciar l’autonomia personal dels i les joves per a poder desenvolupar els seus projectes de vida personals i col·lectius. En resum, informar, orientar i assessorar als joves de Sant Joan Despí en matèria de: formació, ocupació, drets laborals, habitatge i mobilitat europea per facilitar els processos d’emancipació dels joves.

Per rebre assessorament cal demanar cita prèvia.

Assessoria de salut

És un servei d’informació, orientació i assessorament en matèria de sexualitat, drogoaddiccions, trastorns d’alimentació, suport en la presa de decisions, conflictes familiars, de parella o personals, dificultat a les relacions personals, control de l’estrès, angoixa davant exàmens o situacions de risc, autoestima, soledat, pors, etc. És un servei orientat a joves i a pares i mares.

 

Assessoria de Mobilitat Internacional

Ofereix informació, orientació i assessorament als i les joves que vulguin anar a l’estranger per motius diversos: treballar, estudiar, aprendre nous idiomes, fer pràctiques en empreses, col·laborar en un projecte de voluntariat, participar en alguna beca internacional, formar part d’activitats juvenils a l’estranger o de programes europeus, conèixer altres cultures, etc. Es donen les eines i recursos necessaris a tots i totes els i les joves que vulguin viure una experiència internacional.

 

Assessoria Acadèmica – Laboral

Aquesta assessoria ofereix orientació als joves per millorar la recerca de feina o per iniciar-se en el procés de buscar la primera oportunitat laboral. Ajuda a preparar les eines necessàries: com fer un currículum i una carta de presentació, on buscar feina, com fer una bona entrevista de selecció… També ofereix assessorament acadèmic, amb un ampli ventall d’informació, orientació i assessorament sobre estudis, titulacions, beques… per fer més fàcil i segura l’elecció del futur acadèmic i professional

Tallers

L’Oficina Jove ofereix una gran varietat d’activitats i tallers.

Aquestes activitats són totalment gratuïtes i les poden gaudir els joves de 12 a 30 anys.

Per poder participar a elles és necessari fer una inscripció prèvia. Aquesta és pot fer telefònicament, presencialment o a través del correu electrònic.