El Bulevard

El Casal de Joves és un espai on el i la jove poden expressar i desenvolupar la seva creativitat sense cap fórmula que els condicioni, més enllà del funcionament del mateix espai, també es un centre de trobada i referència per a tots i totes els i las joves que hi vulguin estar, per la senzilla raó de compartir temps lliure amb altres joves.

S’ofereixen tallers de lleure,  espais de trobades amb joves, oci nocturn alternatiu, bucs d’assaigs per a grups locals, exposicions i projectes de participació jove.

1100x460p_foto_bule5