Despijove

Des del Departament de Joventut treballem per impulsar i dur a terme les polítiques municipals juvenils.

El nostre objectiu és desenvolupar accions en l’àmbit de la promoció juvenil, la cultura, la participació i dinamització activa, coordinar amb la resta de departaments les polítiques que es duen a terme a la ciutat dirigides als i les joves, així com donar suport a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat.

Volem realitzar actuacions que tendeixin al desenvolupament dels i les joves, és a dir, actuacions que es dirigeixen tant a les condicions de vida de les persones (treball, habitatge, i formació), com aquelles que es dirigeixen a la seva qualitat de vida (oci, cultura, participació, esports, educació i salut).

Per tot això posem a la vostra disposició espais com ; el casal de joves, El Bulevard; l’Oficina Jove i altres programes i activitats on els i les joves heu de ser els protagonistes.

En definitiva, ser el vostre enllaç tot treballant per i amb vosaltres.

Posem a la vostra disposició el nou Pla Local de Joventut Despijove 2023-2026:

El Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí 2023-2026 neix com a instrument per la planificació estratègica de les Polítiques de Joventut que es portaran a terme durant els quatre propers anys. El Despijove 2023-2026, no només té com a objectiu marcar les pautes a seguir des del Departament de Joventut, sinó que contempla un recull de propostes d’accions elaborat conjuntament amb altres departaments i institucions de la ciutat.

Per portar endavant aquesta iniciativa, cal realitzar un treball transversal i integral que ofereixi a la població jove les mateixes oportunitats, recursos i serveis, per a què es puguin desenvolupar com a persones sense cap mena de dificultats, alhora que exerceixin la seva plena ciutadania i s’inicien en els processos d’emancipació.

Si vols conèixer molt més del que des de l’Ajuntament es fa per als i les joves, només cal que et posis en contacte amb la Regidoria de Joventut.